Skip to main content

ԳՅՈՒՄՐԻ Բիզնեսի կառավարման հմտություններ, Ուսուցում աշխատավայրում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՂՔԱՏ ԵՒ ԿԱՐԻՔԱՎՈՐ ԱՆՁԱՆՑ
ԿԵՆՍԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

ԳՅՈՒՄՐԻ Բիզնեսի կառավարման հմտություններ, Ուսուցում աշխատավայրում

ՖՈՏՈ ԱՐԽԻՎ