Skip to main content

Մարինա Հովսեփյան

Ողջու՜յն:
Ես Մարինա Հովսեփյանն եմ (նկարի կենտրոնում): Այս տարի կստանամ բակալավրի աստիճան: Մասնագիտությամբ հոգեբան-մանկավարժ եմ: Ծանոթանալով «Առաքելություն Հայաստանի» գործառույթներին՝ ձգտում եմ օգնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն օգնության կարիք: Մենք մասնակցում ենք օգտակար դասընթացների՝ պատրաստվելով որպես սոցիալական աշխատողներ ծերերի ինքնօգնության խմբերի համար: Այս դասընթացների նպատակն է ձեւավորել այնպիսի ինքնօգնության խմբեր, որոնք կօգնեն մեծահասակներին հաղթահարել իրենց խնդիրները սեփական ուժերով: Մենք այստեղ ստանում ենք մասնագիտական մեծ փորձառություն: Առաջիկայում պլանավորում ենք ձեւավորել երեխաների համար տարբեր դասընթացների խմբեր:
Մարտ, 2003թ.