Skip to main content

«Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար» ծրագիր

«Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար» ծրագիր

Դրամաշնորհ տրամադրողը ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Շահառու խմբերը՝

 • հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 18 տարին լրացած անձինք

Ժամանակահատվածը՝ 01․01․2022-31․12․2022թթ․

Աշխարհագրությունը.

 • Երևան,
 • Աթիկ,
 • Գյումրի,
 • Կապան,
 • Հրազդան,
 • Չարենցավան,
 • Աբովյան,
 • Սևան,
 • Ալավերդի

Սահմանված նպատակները․

 • Ապահովել թիրախ խմբերի անկախ և մասնակցային կենսակերպ վարելու համար անհրաժեշտ երաշխիքներ՝ առանց հեռացնելու անձանց իրենց անմիջական միջավայրից, համայնքից,
 • Թիրախ խմբերի գնահատված կարիքների հիման վրա՝ տրամադրել համայնքահեն ծառայություններ, բազմամասնագիտական աջակցություններ (առողջապահական, իրավական, հոգեբանական, սոցիալական աջակցություն, խնամք, սնունդ, բնակարանային վերանորոգումներ և այլն),
 • Բարձրացնել թիրախ խմբերի մրցունակությունը և շահերի ու իրավունքների իրացման հնարավորությունները՝ իրազեկման, գործառնության զարգացմանը նպաստող ծառայությունների միջոցով,
 • Ազդեցություն ունենալ քաղաքականության, որոշումների կայացման վրա՝ շահերի պաշտպանության և լոբբինգի միջոցով լսելի դարձնելով շահառուների ձայնը և կարիքը: