Skip to main content

Վերադարձի երկրի տեղեկատվություն. վերադարձի աջակցության եւ խորհրդատվության բանալի

Թեմա
Վերադարձի երկրի տեղեկատվություն. վերադարձի աջակցության եւ խորհրդատվության բանալի

Ֆինանսավորող
Կարիտաս միջազգային Բելգիա

Թիրախային աշխարհագրություն
Հայաստանի ամբողջ տարածքով

Շահառուներ
Եվրոպայում ապաստան փնտրող հայ մերժվածներ եւ առանց փաստաթղթերի միգրանտներ

Հիմնական գործունեություն
Տեղեկատվական աղբյուրների որոնում: Անհրաժեշտ եւ օգտակար տեղեկատվության հավաքագրում: Ձեռք բերված տեղեկատվության հավաստիության վերահսկում: Ամենասեղմ ժամկետներում այդ տեղեկատվության տրամադրումը Կարիտաս միջազգայինին (Բելգիա): Ընդունելի ժամանակահատվածում պահանջվող տեղեկատվության տրամադրում: Համագործակցություն աշխատանքի գնահատման գործում: Նախագիծը մանրամասնորեն ներկայացված է www.cri-project.eu կայքում: