Skip to main content

«Սոցիալական աջակցության տրամադրում Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված խոցելի անձանց»

Թեմա
«Սոցիալական աջակցության տրամադրում Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված խոցելի անձանց»

Ֆինանսավորող
ԱՄՔՈՐ-ԱՐՄԵՆԻԱ

Թիրախային աշխարհագրություն
Արցախ, Շիրակի, Գեղարքունիքի մարզեր

Շահառուներ
Արցախցի խոցելի ընտանիքներ ՀՀ-ում և Արցախում

Հիմնական գործունեություն

1. Բազմամասնագիտական թիմի կողմից սոցիալ-հոգեբանական և իրավաբանական ծառայության տրամադրում․

  • Սոցիալական ծառայություններ-կարիքի գնահատում եւ տնայցեր՝ խորհրդատվություն, անհատական դեպքի վարում, շահերի պաշտպանություն, ուղղորդումներ, ադապտացում
  • հոգեբանական աջակցություն-հոգեբանական վիճակի գնահատում, խորհրդարվություն, հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման ախտանիշների թեթեւացում
  • իրավաբանական աջակցություն- իրավաբանական խորհրդատվություն, իրավունքի իրացման աջակցում, առանց փաստաթղթի անձանց հայտնաբերում եւ փաստաթղթավորման հարցում աջակցում

2. Հումանիտար բնույթի աջակցություն՝ խոհանոցային պարագաների տեսքով