Skip to main content

Սննդային փաթեթների բաշխում Շիրակի մարզում ընտանեկան նպաստի պետական համակարգում գրանցված շահառուներին

Թեմա
Սննդային փաթեթների բաշխում Շիրակի մարզում ընտանեկան նպաստի պետական համակարգում գրանցված շահառուներին

Ֆինանսավորող
ՄԱԿ Պարենի պահամաշխարհային ծրագիր

Թիրախային աշխարհագրություն
Շիրակի մարզ

Շահառուներ
Շիրակի մարզում ընտանեկան նպաստի պետական համակարգում գրանցված շահառուներ

Հիմնական գործունեություն
Սննդային փաթեթների տրամադրում պետական ծրագրով ընտանեկան նպաստի համակարգում գրանցված շահառուներին։ Սննդային փաթեթները բաղկացած են 8 ապրանքներից՝ հնդկաձավար, ցորենի ձավար, մակարոնեղեն, բրինձ, ոսպ, չոր լոբի, արևածաղկի ձեթ, չիր