Skip to main content

REACT․ հակամարտությունից տուժած անձանց հումանիտար աջակցության եւ ինտեգրման ծրագիր

Թեմա
REACT․ հակամարտությունից տուժած անձանց հումանիտար աջակցության եւ ինտեգրման ծրագիր

Ֆինանսավորող
Եվրոպական Միություն

Թիրախային աշխարհագրություն
Արմավիր, Շիրակ, Լոռի

Շահառուներ
Հայաստանում բնակվող հակամարտությունից տուժած անձիք

Հիմնական գործունեություն

  • Հոգեբանասոցիալական աջակցության տրամադրում հակամարտությունից տուժածներին
  • Դեպքի վարման ծառայությունների տրամադրում ամենառիսկային գոտում գտնվող մարդկանց
  • Իրավաբանական ծառայություն
  • Փաստերի վրա հիմնված շահերի պաշտպանություն