Skip to main content

«Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց պաշտպանությանն ուղղված հիմնական ծառայությունների մատչելիության ապահովում ՀՀ-ում»

Թեմա
«Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց պաշտպանությանն ուղղված հիմնական ծառայությունների մատչելիության ապահովում ՀՀ-ում»

Ֆինանսավորող
Եվրոպական Միություն

Թիրախային աշխարհագրություն

  • Երևան
  • Սյունիք
  • Կոտայք
  • Արարատ
  • Գեղարքունիք

Շահառուներ
5-17 տարեկան Արցախից տեղահանված երեխաները և նրանց խնամակալները

Հիմնական գործունեություն

  • Երեխաների բազմաֆունկցիոնալ զարգացման 6 կենտրոնների շահագործում հետևյալ գործողություններով՝

Արթ-թերապիա, նկարչություն, պար և այլն
Ոչ ֆորմալ կրթություն
Կրեատիվ Խաղեր և ժամանցի կազմակերպում
Հուզական աջակցություն և իրենց զգացմունքներն արտահայտելու հնարավորություն
Աջակցություն ծնողներին

  • Սոցիալ-հոգեբանական խորհրդատվություն
  • Իրավական խորհրդատվություն և ուղղորդման ծառայությունների տրամադրում
  • «Պայթուցիկ զինամթերքի վտանգի մասին իրազեկում» թեմայով դասընթացներ և խորհրդատվություններ ծրագրի շահառուների և սահմանամերձ դպրոցներում ավագ և միջին տարիքի աշակերտների համար