Skip to main content

Կովկասում ոչ ինստիտուցիոնալ ծառայության տրամադրման առաջխաղացում

Թեմա
Կովկասում ոչ ինստիտուցիոնալ ծառայության տրամադրման առաջխաղացում

Ֆինանսավորող
Փախստականների դանիական խորհուրդ Իրականացնող գործընկեր ? ?Առաքելություն Հայաստանը? որպես առաջատար գործընկեր ? Դոմուս Մոբիլիս (Վրաստան) ? Դերբենդի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական եւ համաշխարհային մշակույթի հարցերով զբաղվող կենտրոն (Դաղստան)

Թիրախային աշխարհագրություն
Հայաստան, Վրաստան, Դաղստան

Շահառուներ
Խոցելի փախստականներ/ ներքին տեղահանված խավ եւ ոչ փախստական ծերեր/հաշմանդամ անձիք

Հիմնական գործունեություն
Այս նախագիծը Կովկասի համայնքահեն կազմակերպությունների կողմից ոչ ինստիտուցիոնալ ծառայությունների մատուցման ուսուցողական մոդուլի ներկայացման եւ իրագործման շարունակությունն է՝ իրականացված ?Առաքելություն Հայաստանի?, ?Դոմուս Մոբիլիսի? եւ Ադրբեջանի Կանանց եւ զարգացման կենտրոնի ՀԿ-ների կողմից 2001թ. հոկտեմբերից մինչ 2002թ. հուլիս ամիսը: Նախորդ նախագծի իրագործման շրջանակներում ?Առաքելություն Հայաստանի? ոչ ինստիտուցիոնալ համայնքահեն ծառայության տրամադրման մոտեցումը ներկայացվել է վերը նշված վերը նշված Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ՀԿ-ներին: Այն առաջնորդվել էր ամեն երկրում սոցիալական հնարավորությունների կենտրոն հաստատելով եւ մշակելով: Այս նախագիծը նպատակ ունի զարգացնել նախորդ ծրագիրը: Նոր գործընկեր կազմակերպությանը՝ Դերբենդի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական եւ համաշխարհային մշակույթի հարցերով զբաղվող կենտրոնին, հնարավորություն ընձեռվեց ստանալ համապարփակ գիտելիքներ նախկին նախագծերի վերաբերյալ, որպեսզի այս նախագծերը հնարավոր դարձնեն նմանատիպ նախագիծ սկսելը Դաղստանում: Այդ նպատակով՝ համագործակցող կազմակերպությունները մասնակցեցին ?Առաքելություն Հայաստանի? կողմից կազմակերպված դասընթացներին: Գործընկերներին փոխանցված գիտելիքները կխթանեն ոչ ինստիտուցիոնալ սոցիալ եւ առողջապահական խնամքի ծառայություններ տրամադրելուն իրենց շահառուներին: