Skip to main content

Կովկասի համայնքահեն կազմակերպությունների կողմից ոչ ինստիտուցիոնալ ծառայությունների մատուցման ուսուցողական մոդուլի ներկայացում եւ իրագործում

Թեմա
Կովկասի համայնքահեն կազմակերպությունների կողմից ոչ ինստիտուցիոնալ ծառայությունների մատուցման ուսուցողական մոդուլի ներկայացում եւ իրագործում

Ֆինանսավորող
Դանիայի փախստականների խորհուրդ/ Զարգացման եւ համագործակցության Շվեդական գործակալություն Իրականացնող գործընկերներ -?Առաքելություն Հայաստան? ԲՀԿ որպես առաջատար գործընկեր -Ադրբեջանի կանանց եւ զարգացման կենտրոն (Ադրբեջան) -?Դոմուս Մոբիլիս? (Վրաստան)

Թիրախային աշխարհագրություն
Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան

Շահառուներ
Փախստականներ/ ներքին տեղահանված խավի (ՆՏԽ) եւ ոչ փախստական մեկուսացված ծերեր

Հիմնական գործունեություն
Հարավային կովկասում փախստականների/ ՆՏԽ եւ ոչ փախստական մեկուսացված ծերերի/հաշմանդամների համար համապարփակ սոցիալական քաղաքականության զարգացում եւ բարելավում: Հասարակական իրազեկվածություն եւ իրենց խնդիրների պաշտպանություն: ?Առաքելություն Հայաստանի? կողմից կազմակերպված ուսուցողական դասընթացներ՝ զարգացնելու Ադրբեջանում եւ Վրաստանում տեղակայված հասարակական կազմակերպությունների կարողությունները՝ իրենց շահառուներին համակցված համայնքահեն ծառայություններ տրամադրելու նպատակով: Համայնքահեն ծառայությունների ուղղորդում ՝ հիմնելով եւ հաստատելով սոցիալական հնարավորությունների կենտրոններ Ադրբեջանում ու Վրաստանում, նաեւ իրավական եւ առողջապահական կրթության՝ ուսուցողական դասընթացների/խորհրդատվությունների ապահովում: