Skip to main content

Հայաստանում փախստական բնակչության շրջանակներում թրաֆիքինգի՝ մարդկանց վաճառքի. մաքսանենգության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում

Թեմա
Հայաստանում փախստական բնակչության շրջանակներում թրաֆիքինգի՝ մարդկանց վաճառքի. մաքսանենգության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում

Ֆինանսավորող
Բրիտանական դեսպանատունը Հայաստանում Աջակից Փախստականների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակ ՄԱԿ ՓԳՀ (UNHCR) Իրականացնող գործընկերներ -?Առաքելություն Հայաստան? ԲՀԿ — Սախարովի անվան մարդու իրավունքների հայկական հիմնադրամ

Թիրախային աշխարհագրություն
Քաղաք Երեւան եւ Հայաստանի 6 մարզեր

Շահառուներ
Ժամանակավոր ապաստաններում բնակվող փախստականներ

Հիմնական գործունեություն
I փուլ. ՀԿ անձնակազմի անդամների մասնակցությունը ուսուցանողների համար դասընթացներին՝ մարդկային թրաֆիքինգի/մաքսանենգության իրազեկության բարձրացման վերաբերյալ: II փուլ. դասընթացներին մասնակցած ՀԿ անձնակազմի անդմաների կողմից փախստականների իրազեկության բարձրացում ՝ թրաֆիքինգի/մաքսանենգության վերաբերյալ դասընթացների միջոցով: