Skip to main content

Ջերմիկ անկյուն առաջին երկարաժամկետ խմբային տուն հաշմանդամ ծնողազուրկների համար

Թեմա
Ջերմիկ անկյուն առաջին երկարաժամկետ խմբային տուն հաշմանդամ ծնողազուրկների համար

Ֆինանսավորող
Ջերմիկ անկյան ընկերներ

Թիրախային աշխարհագրություն
Քաղաք Երեւան

Շահառուներ
Ֆիզիկական եւ մտավոր խանգարումներով 8 միայնակ տարեցներ

Հիմնական գործունեություն
— Երկարաժամկետ եւ ամբողջական վերականգնողական խնամք, — Շահառուների ազատ ժամանակի կազմակերպում եւ զբաղվածության ապահովում, — Հատուկ կարիքներ ունեցող անհատներին հասարակության լիիրավ անդամ դառնալու խրախուսում: Ծրագրի խթանում — Կանխել մտավոր խանգարումներով միայնակ տարեցների նկատմամբ կիրառվող հարկադրանքը, այն է՝ անցկացնել իրենց կյանքը Հայաստանի հոգեբուժարաններում, որտեղ ի վիճակի չեն նրանց կարիքների մասին հոգալ եւ որտեղ անհատական խնամքի, վերականգնման եւ կյանքի որակի բարելավման հույս չկա: — Անցում կատարել մասնավոր եւ համայնքահեն առողջապահական խնամքի նախագծերին՝ ի օգուտ մտավոր հիվանդություններով եւ/կամ անկարողություններով բնակչության: Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք՝ http://www.friendsofwarmhearth.org: