Skip to main content

«Բնակվարձի աջակցություն Սիրիայից տեղահանված անձանց»

Թեմա
«Բնակվարձի աջակցություն Սիրիայից տեղահանված անձանց»

Ֆինանսավորող
IDeA Հիմնադրամ

Շահառուներ
Սիրիայից տեղահանված ընտանիքներ

Հիմնական գործունեություն
Աջակցություն կացարանի հարցում՝ բնակվարձերի մասնակի փոխհատուցման միջոցով, Սիրիայից տեղահանված այն ընտանիքներին, ովքեր Հայաստան են ժամանել IDeA Հիմնադրամի ֆինանսական օգնությամբ: