Skip to main content

Բարեփոխումներ. ?Հանուն բոլոր տարիքի մարդկանց հասարակության?

Թեմա
Բարեփոխումներ. ?Հանուն բոլոր տարիքի մարդկանց հասարակության?

Ֆինանսավորող
Բաց հասարակության ինստիտուտ

Թիրախային աշխարհագրություն
Հայաստան

Շահառուներ
Ծերեր (փախստական եւ ոչ փախստական)

Հիմնական գործունեություն
Հասարակայնության իրազեկվածության ապահովում. կլոր սեղան քննարկումներ/սեմինարներ տեղական համայնքային իշխանությունների, առողջապահության եւ սոցիալական անվտանգության ներկայացուցիչների` տեղական կառույցների հետ` ծերերին միացյալ աջակցություն ցուցաբերելու հետ կապված: