Skip to main content

«Արձագանք՝ Սիրիայից տեղահանվածների, փախստականների հոգեբանական հիմնախնդիրներին»

Թեմա
«Արձագանք՝ Սիրիայից տեղահանվածների, փախստականների հոգեբանական հիմնախնդիրներին»

Ֆինանսավորող
ԱՄՆ դեսպանատուն

Թիրախային աշխարհագրություն

  • Երևան
  • Կոտայք
  • Արարատ

Շահառուներ
Սիրիայից տեղահանված ընտանիքներ, կանայք, երիտասարդներ, անապահով և փախստական այլ անձիք

Հիմնական գործունեություն

1. Հոգեբանական ծառայություններ.

  • անհատական խորհրդատվություն
  • խմբային աշխատանք, քննարկումներ
  • հոգեբանական աջակցություն

2. Ընտանեկան բռնությունների կանխարգելմանն ուղղված տարատեսակ գործառույթներ

3. Ուսուցողական պարապմունքներ՝ նախատեսված ծնողների, աշակերտների, ուսուցիչների, աշխատակիցների համար

4. Ընտանեկան փոխհարաբերությունների հոգեբանական գնահատում