Skip to main content

Ապաստան հայցողների աջակցությամբ զբաղվող ազգային ՀԿ-ների կարողությունների հզորացման ծրագիր

Թեմա
Ապաստան հայցողների աջակցությամբ զբաղվող ազգային ՀԿ-ների կարողությունների հզորացման ծրագիր

Ֆինանսավորող
Փախստականների դանիական խորհուրդ

Թիրախային աշխարհագրություն
Քաղաք Երեւան

Շահառուներ
Հայաստանում ապաստան փնտրողներ

Հիմնական գործունեություն
Միացյալ Գործառույթներ Հայաստանի Կարմիր խաչի ընկերությունը (այսուհետ՝ ՀԿԽԸ), ?Առաքելություն Հայաստանը? եւ Հայաստանի սոցիոլոգիական ասոցիացիան (այսուհետ՝ ՀՍԱ) միացյալ մշակել են ապաստանների հետ կապված՝ ՀԿ-ի մասնագիտացված ժողովի լիազորությունների սահմանները՝ խորհրդակցելով մյուս շահագրգիռ մարմինների հետ. դրանք են` Փախստականների դանիական խորհուրդը (ՓԴԽ), ՄԱԿ-ի փախստականների հանձնակատարի գրասենյակը (ՄԱԿ ՓՀԳ), Միգրացիոն գործակալությունը, մասնագիտացված ժողովի անդամները: ?Առաքելություն Հայաստանը? եւ ՀՍԱ-ն ձեւավորել են մասնագիտացված ժողովի ղեկավար հանձնաժողով: Մասնագիտացված ժողովի հանդիպումների ընթացքում կազմակերպությունների կողմից քննարկվել եւ որոշվել են գիտելիքների փոխանակման առաջնային կարիքները, իսկ մասնագիտացված ժողովը ամեն ամիս սահմանել է դասընթացի կամ սեմինարի թեման, որի իրականացմանը նպաստել են շահագրգիռ մարմինները: ՀԿԽԸ-ը եւ ?Առաքելություն Հայաստանը? միացյալ ծրագրել եւ մշակել են անձնակազմի դասընթացի ձեռնարկի բովանդակությունը եւ ձեւը՝ համագործակցելով համապատասխան շահագրգիռ մարմինների հետ (Միգրացիոն գործակալություն, ԴՓԽ, ՄԱԿՓՀԳ, մասնագիտացված հանձնաժողովի մի քանի անդամ): Գործառույթներ՝ ?Առաքելություն Հայաստան? ԲՀԿ Համայնքահեն ծառայությունների, ներառյալ խոցելի խմբերի առանձնահատուկ պաշտպանության կարիքների եւ դասերի ձեռնարկի ստեղծում: Մասնագիտական/կրթական հմտությունների փոխանակում՝ ապաստան փնտրողների հնարավորությունների ու ցանկությունների եւ առկա ծառայություններին համապատասխան (վարսահարդարում, եւ այլն): Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն՝ ապահովելով ապաստան հայցողների սոցիալական, հոգեբանական եւ այլ կարիքների հասցեավորումը, եւ նրանց սոցիալական ծառայության ցանցում ընդգրկումը: Թեժ գծի ստեղծում, տեղեկատվական շուրջօրյա սպասարկում կրթված անձնակազմի կողմից: Շաբաթական հանդիպումների անցկացում ապաստան հայցողների եւ հյուրընկալող համայնքի հետ՝ տեղի բնակիչների եւ ապաստան հայցողների ինտեգրման, հաղորդակցման հնարավորության եւ աջակցության նպատակով, անարդարությունները եւ մեկուսացումը հաղթահարելու համար: Մշակույթի ծանոթացման դասընթացներ՝ ապաստան հայցողներին ծանոթացնելով Հայաստանի մշակույթի, պատմության եւ հասարակության հետ: Էքսկուրսիաների անցկացում ապաստան փնտրողների եւ հյուրընկալող համայնքի անդամների համար: Ի հայտ եկած եւ համաձայնեցված առաջնայնություններից կախված՝ թեմատիկ սեմինարների/ դասընթացների ամսեկան անցկացում ՀԿ-ների/ մասնագիտացված հանձնաժողովի անդամների համար՝ ապաստանների, մասնավորապես ծառայությունների մատուցման հետ կապված: