Skip to main content

Աջակցություն բարեգործական ճաշարաններին

Թեմա
Աջակցություն բարեգործական ճաշարաններին

Ֆինանսավորող
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID)

Թիրախային աշխարհագրություն
Քաղաք Երեւան եւ Հայաստանի 5 մարզեր

Շահառուներ
8.000 խոցելի/ հաշմանդամ մարդիկ, ծայրահեղ խոցելի տնային տնտեսություններ

Հիմնական գործունեություն
Կենտրոնահեն եւ լայնամասշտաբ սոցիալ- առողջապահական ծառայությունների տրամադրում անբարենպաստ պայմաններում ապրող տարեցներին, հաշմանդամներին: Առողջապահական, իրավական, հոգեբանական կրթություն 5 համայնքային կենտրոններում: 27 բարեգործական ճաշարաններում մսով տաք ճաշերի մատուցում: Աջակցություն սոցիալական համագործակցությանը: Հասարակության իրազեկվածության բարձրացում տարեցների խնդիրների վերաբերյալ: