Skip to main content

Փախստականների հարցերով նորվեգական խորհուրդ

Երբեք ավելի շատ մարդիկ ստիպված չեն եղել լքել իրենց տները և այն ամենը, ինչ նրանք ունեն: