Skip to main content

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին,հաշմանդամներին տնային
պայմաններում եվ տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում
սոցիալական սպասարկման ծրագիր