Skip to main content

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ

Անկախությունից ի վեր Հայաստանի տնտեսությունը խորը փոխակերպման է ենթարկվել. Կայուն աճը, հավակնոտ բարեփոխումները, ինչպես նաև կապիտալի և դրամական փոխանցումների ներհոսքերը ստեղծել են շուկայական ուղղվածություն ունեցող միջավայր: