Skip to main content

ՄԻԱՎ/ՁԻԱհ-ի վերաբերյալ իրազեկող հանդիպում


«Առաքելություն_Հայաստան»-ի աշխատակիցները մասնակցեցին ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ իրազեկող հանդիպմանը՝ ուղղված ՄԻԱՎ-ի դրսևորումների, տարածման եղանակների և կանխարգելման/միջամտության մեխանիզմներին։
Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ ՀԿ-ին՝ համագործակցության համար։

No Comments yet!

Your Email address will not be published.