Skip to main content

Մեր առաքելությունը

Մեր առաքելությունը՝

Պաշտպանել Անապահով Տեղացի Եւ Փախստական Տարեցների, Կանանց, Երիտասարդների, Հաշմանդամություն Ունեցող Անձանց Եւ Այլ Խոցելի Խմբերի Շահերը Եւ Մարդու Հիմնարար Իրավունքները՝ Նպաստելով Նրանց Կյանքի Որակի Բարելավմանը։

ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ՝

Հասարակություն Բոլոր Շերտերի ԵՒ Բոլոր Տարիքի Մարդկանց Համար։