Skip to main content

«Խատուտիկ» Երեխաների զարգացման կենտրոններ

«Խատուտիկ» Երեխաների զարգացման կենտրոններ

«Առաքելություն Հայաստանի» երեխաների զարգացման բազմաֆունկցիոնալ կենտրոններում երեխաները՝

  • ստանում են ոչ ֆորմալ կրթություն,
  • մասնակցում են ժամանցային խմբակների (արտ-թերապիա, նկարչություն, քանդակ, երաժշտություն, պարեր, ասեղնագործություն),
  • մասնակցում են անգլերեն լեզվի և համակարգչային դասընթացների։

Երեխաներին և նրանց ծնողներին «Խատուտիկ» կենտրոններում տրամադրվում է նաև սոցիալական, հոգեբանական աջակցություն, ինչպես նաև լոգոպետի, ֆիզիոթերապևտի ծառայություն։