Skip to main content

Հոգեբանների վերապատրաստման գործնական դասընթացներ


«REACT. հակամարտությունից տուժած անձանց հումանիտար աջակցության և ինտեգրման ծրագրիե շրջանակներում աշխատող հոգեբանների համար մեկնարկել են վերապատրաստման գործնական դասընթացներ։

Երկրորդ հանդիպումը «Անհատական խորհրդատվության բազային հիմքերե թեմայով էր, որի ընթացքում ներկայացվել են շահառուի հետ առաջին կոնտակտի ձևավորման առանձնահատկությունները, հոգեբանական խորհրդատվության փուլերը և ընթացքը։

«Առաքելություն Հայաստանե-ը ծրագիրն իրականացնում է «Մարդը կարիքի մեջե ՀԿ-ի, Տեխնիկական համագործակցության և զարգացման գործակալության (ACTED), «Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիաե-ի հետ համագործակցությամբ և Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։

No Comments yet!

Your Email address will not be published.