Skip to main content

Հոգեբանական աջակցության տրամադրում եւ պարենային աջակցություն 2022թ․ սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումներից տուժած կամ դրանց արդյունքում տեղահանված անձնաց

Start Network-ի ֆինանսավորմամբ «Առաքելություն Հայաստան»-ը հոգեբանական և պարենային աջակցություն է տրամադրել սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումներից տուժած կամ դրանց արդյունքում տեղահանված անձանց։
Արդյունքում՝
-1954 անձ Վայոց Ձորում, Սյունիքում և Գեղարքունիքում ստացել է հոգեբանական աջակցություն, այդ թվում՝ տարեցներ, երեխաներ և նրանց ծնողները
-500 խոցելի ընտանիք Գեղարքունիքում և Վայոց Ձորում ստացել է սննդային փաթեթ։
Ծրագիրն իրականացվում էր ACTED Armenia-ի և People in Need Armenia-ի հետ գործընկերությամբ։