Skip to main content

Հերթական կարևոր հանդիպումը

Հերթական կարևոր հանդիպումը

«Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համարե ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ հերթական հանդիպումը՝ ուղղված կատարված աշխատանքների ընթացիկ գնահատմանն ու հետագա գործողությունների պլանավորմանը։

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության ֆինանսավորմամբ։

No Comments yet!

Your Email address will not be published.