Skip to main content

Երևանում, Կոտայքի և Արարատի մարզերում տեղահանված անձանց ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների քարտեզագրում

«Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպության աջակցությամբ և Սեյվ դը չիլդրեն Շվեյցարիայի ֆինանսավորմամբ «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Մարդասիրական արձագանք Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված խոցելի երեխաների և նրանց ընտանիքների հրատապ կարիքներին» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Արցախից ժամանակավորապես տեղահանված անձանց տրամադրվող ծառայությունների քարտեզագրում Երևանում, Արարատի և Կոտայքի մարզերում։

Քարտեզագրված ծառայությունների ցանկը պարբերաբար թարմացվում է՝ պայմանավորված սոցիալական ոլորտում իրականացվող փոփոխություններով։

Yerevan.pdf
Kotayk.pdf
Ararat.pdf

No Comments yet!

Your Email address will not be published.