Skip to main content

Դեպքի վարումը սոցիալական աշխատանքում — հերթական դասընթացը


«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը իր՝ ՄԱԿ ՓԳՀ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Սոցիալական, բժշկական, իրավաբանական և կացարանային աջակցության տրամադրում Հայաստանում գտնվող փախստականներին և ապաստան հայցողներին» ծրագրի սոցիալական աշխատողների համար անցկացրեց «Դեպքի վարումը սոցիալական աշխատանքում» թեմայով հերթական դասընթացը։
Անդրադարձ եղավ դեպքի վարման փուլերին, յուրաքանչյուր փուլի առանձնահատկություններին, այնուհետև, սոցիալական աշխատողներից մեկի կողմից ներկայացված հատուկ դեպքի հիման վրա իրականացվեց դեպքի վարման փուլերի քննարկում։

No Comments yet!

Your Email address will not be published.