Skip to main content

Համաշխարհային բանկի և Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ ներկայացուցիչները ՀԱԿԱԿԲ շրջանակում այցելեցին Լոռի

18.11.2015թ.