Skip to main content

«Բիզնեսի կառավարման հմտություններ». դասընթացներ «ՀՀ աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում» ծրագրի շահառուների համար:

20.07.2015թ.

«Բիզնեսի կառավարման հմտություններ». դասընթացներ «ՀՀ աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում» ծրագրի շահառուների համար: