Skip to main content

Լոռի

“Առաքելություն Հայաստան” ԲՀԿ-ն ծրագրեր է իրականացնում Լոռու մարզի բոլոր խոշոր քաղաքներում: Կազմակերպությունն ունի չորս ցերեկային կենտրոն, որոնցից մեկական գործում է Վանաձոր, Սպիտակ, Տաշիր եւ Ալավերդի քաղաքներում: Կենտրոնների տարածքները կազմակերպությանը անվճար հատկացվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից՝ համագործակցության պայմանագրի հիման վրա: “Առաքելություն Հայաստան” ԲՀԿ-ն վերանորոգել, կահավորել եւ սարքավորումներով է հագեցրել այդ տարածքները:

“Առաքելություն Հայաստանն” առաջարկում է ծառայությունների լայն շրջանակ մարզի ամենաանապահով բնակիչների համար: Ներկայումս 486 շահառու է օգտվում կազմակերպության ծառայություններից, որոնք մատուցվում են թե՛ կենտրոններում եւ՛ թե շահառուների բնակարաններում: Ծառայությունները մատուցվում են բազմամասնագիտական թիմի միջոցով, որտեղ ընդգրկված են թիմի պատասխանատու, սոցիալական աշխատող, բժիշկ, բուժքույր, խնամող, հոգեբան եւ իրավաբան:

Մատուցվող ծառայություններն են.

Սոցիալ-առողջապահական ծառայություններ.
խորհրդատվություն, շահառուների ուղղորդում համապատասխան հաստատություններ, միջնորդություն, դեպքերի վարում, ինքնօգնության
խմբեր, առաջնային առողջապահական ծառայություններ, տնային խնամք, աջակցություն տնային ու արտաբնակարանային գործերում եւ այլն:
Սննդի ապահովում.
տաք կերակրի մատուցում բարեգործական ճաշարաններում, սննդի տնային առաքում տանը գամված շահառուների համար:
Թրեյնինգներ եւ իրազեկում.
զբաղվածության թրեյնինգներ, անհատական խորհրդատվություն եւ խմբային քննարկումներ առողջ ապրելակերպի, իրավական, սոցիալական եւ հոգեբանական թեմաներով:
Հոգեկան առողջություն.
կոնսուլտացիաներ, խմբային քննարկումներ, հմտությունների զարգացում, սոցիալական հարմարում, օկուպացիոն թերապիա, աշխատանք շահառուների ազգականների հետ եւ այլն:

ԵնթակառույցՇահառուների քանակըՀասցե
Ցերեկային կենտրոն Վանաձոր194ք. Վանաձոր, Ներսիսյան 6, թիվ 24 դպրոց
Ցերեկային կենտրոն Սպիտակում104ք. Սպիտակ, Չարենցի 10
Ցերեկային կենտրոն Տաշիրում51ք. Տաշիր, Խանջյան 3ա
Ցերեկային կենտրոն Ալավերդիում137ք. Ալավերդի, Սարահարթ 1/12ա թաղ., թիվ 11 մանկ. մասնաշենք