Skip to main content

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

ՄԱԿ ՓԳՀ ֆինանսական աջակցությամբ «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հրավիրում է կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին՝ մասնակցելու կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման մրցույթին:
Մրցույթն անցկացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, և գնումը մատակարարից կատարվում է առանց ԱԱՀ-ի:
Մրցույթին կարող են մասնակցել և իրենց առաջարկները ներկայացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական գրանցում ստացած իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր:
Մրցութային փաթեթը ստանալու և մրցութային պայմաններին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել՝ «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի կենտրոնական գրասենյակ՝ մինչև 2015թ հունիսի 22-ը:
Հասցե՝ ք. Երևան-0026, Գ. Նժդեհի – 42
hեռ.՝ 010 44-47-32, 010 44-47-61: