Skip to main content

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

ՄԱԿ ՓԳՀ ֆինանսական աջակցությամբ «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ և հրավիրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական գրանցում ստացած իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձանց մասնակցել անկողնային պարագաների մատակարարման մրցույթին:

Մրցույթ անցկացվում է ՀՀ օրենսդրության սահմանված կարգով, և գնումը մատակարարից կատարվում է առանց ԱԱՀ-ի:

Մրցութային փաթեթը ստանալու և պայմաններին ծանոթանալու համար դիմել «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի կենտրոնական գրասենյակ մինչև 2015թ. նոյեմբերի 5-ը:

Հասցե՝ ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 42,
Հեռ.՝ (+374 10) 44-47-32, 44-47-61,
էլ. Փոստ՝ [email protected]