Skip to main content

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՐԱՎԵՐ

“Առաքելություն Հայաստան” Հկ-ն փնտրում է ստեղծագործական և տեխնիկական թիմով փորձառու կազմակերպություն կամ անհատի, որը կիրականցնի կայքի դիզայն, կառուցվածքի նախագծում և իրականացում և/կամ առկա կայքի վերակազմավորում։
Խնդրում ենք, Ձեր առաջարկը պատրաստելիս առաջնորդվել կցված Հավելված 2-ի պահանջներով։

Հետաքրքրված իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձինք կարող են ուղարկել իրենց հայտերը մինչև 15/03/2023
[email protected]
էլ-հասցեին։

Սույն ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարությունը իրականցվում է “Քաղաքացիություն չունեցող անձանց մասին իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված քարոզարշավ” ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ Ջուլիա Թաֆթի ՝ փախստականների համար հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։